Login


Der er kun 5200
firmaer/off. org. med
50+ ansatte, men
49 % af arbejdsstyrken
arbejder der


af alle
beslutningstagere
har vi direkte
telefonnummer på


af alle
beslutningstagere
har vi direkte
mailadresser på


Vi har mailadresser
på gennemsnitligt
17 kontaktpersoner
i virksomheder på
50+ ansatte