Hjælp/Push til sælgere

Hvorfor

  • Øg kendskabet til jer før 1. kontakt
  • Hjælp beslutningstager med at forstå: hvorfor en dialog er relevant
  • Hjælp sælger med at få eksekveret
  • Få styring med hvem, hvorfor, hvordan og med hvilken frekvens i New-bizzer

 

Hvad sker der

  • Hver uge sendes X Salgsbreve/Sælger til de potentielle kunder, sælgerne skal kontakte. Indhold:  

- Hvem I er, og hvad I gerne vil tale med dem om

- Hvorfor er det interessant for dem? 

- Mulighed for nej tak

  • Sælgerne bruger KUN tid på kontakten

 

Pris: 22 kr. pr. brev. Inklusiv porto. 

 

Gode leads - og enkle processer - vigtige for vækst!

Som salgsansvarlig kender du måske til, at sælgerne ikke i et tilstrækkeligt omfang - får kontaktet nye potentielle kunder. Og som sælger, kender du sikkert til besværet med at finde personer - og deres kontaktoplysninger. Og til udfordringerne med at ringe "koldt"; Hvem er du? Hvad vil du mig?   

Vi tilbyder en løsning, hvor vi - på vegne af sælgerne sender et aftalt antal  "varselsbreve" indeholdende hvem I er, hvad I gerne vil tale om, hvorfor det er interessant for dem, og med muligheden for at de kan takke nej til dialogen.

Det løfter oplevelsen - både for den potentielle kunde - og for sælgeren.

 

Vi udarbejder en liste over beslutningstagere blandt jeres potentielle kunder, og sender breve ugentligt. Data om hvem, og hvornår der kan følges op, kan sendes i excel (til import i CRM), eller vises på vores platform (der også har CRM funktionalitet).

Hvilke Pains/udfordringer afhjælpes ? 

  • Sælgerne kommer nemt igang opsøgende indsatser. 
  • Kendskabet øget - der ringes ikke "koldt"
  • De potentielle kunder ved hvad samtalen vil omhandle, kan nemt takke nej til dialog.