Stakeholder-mapping

 

  • Vi gennemgår LinkedIn-udtræk og kortlægger hvem er connected med hvem
  • Herunder de forskellige stakeholders på tværs af virksomheder