Hvilke data indsamles og hvad er reglerne?

Reglerne

I The Right People A/S researcher vi data om beslutningstagere og influenter ("hvem-er-hvem") i danske firmaer - og offentlige organisationer. The Right People. Al data der indsamles er relateret til personens job og er/har været officielt tilgængeligt. Og offentliggjort i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Der indsamles oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, email-adresse, SoMe-profil (hvis ansættelse fremgår heraf) og data anvendes til headhunting, markedsanalyse og salgs- & marketingaktiviteter. Se evt mere i filmen i højre side.

Data ajourføres kontinuerligt af et team af medarbejdere.

Det juridiske grundlag er interesseafvejningsreglen som fremsat i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, f). Heraf fremgår, at lovlig behandling/opbevaring/brugen af data kan ske, såfremt den Dataansvarlige forfølger en legitim interesse, der går forud for personernes interesser samt rettigheder. 

Anvendelse af offentliggjorte oplysninger er efter Datatilsynets praksis, vurderet efter den nævnte interesseafvejningsregel, hvor der særligt er lagt vægt på, at dataene er offentlige. Læs evt. mere her

Registrerede personer har ret til at vide, hvad der er registreret om dem og få slettet data. Kontakt os hvis der er spørgsmål eller ønsker i den henseende. 

The Right People oplyser jævnligt om selskabets virke igennem annoncer i landsdækkende aviser. 

Læs mere om GDPR-reglerne for data i CRM-systemer her